Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Master geneeskunde

Sinds maart 2017 volgen studenten het coschap ouderengeneeskunde (drie weken) en het coschap huisartsgeneeskunde (zes weken) achter elkaar. We ontwikkelen een nieuwe  visie op de stageplaatsen voor coassistenten, waarbij we de nadruk leggen op het aangaan van contracten met huisarts/stagebegeleiders, in plaats van vrije werving door studenten zelf. We hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het AMC. Het aantal coassistenten dat koos voor een semi-artsstage in het verpleeghuis is toegenomen. De afdeling heeft vier huisartsdocentencursussen georganiseerd met een didactisch en een medisch-inhoudelijk deel en heeft twee trainingen georganiseerd voor de begeleiders van het nieuwe coschap ouderengeneeskunde. Onderzoekers van onze afdeling en stafleden van de sectie studentenonderwijs begeleiden studenten bij hun wetenschappelijke stage.