Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Opleiding tot hematoloog

Hematoloog

Een hematoloog is een internist, die gespecialiseerd is in de diagnostiek, behandeling, preventie en/of onderzoek van ziekten van het hematopoietische en lymfatische systeem, de hemostase en ziekten van interactie tussen bloed en vaatwand (ASH en EHA criteria) en als zodanig is geregistreerd.

  kennisniveau

                                               kennisinhoud
         1 kennis van basisprincipes of procedures, mogelijkheden en beperkingen van een techniek (sensitiviteit en specificiteit). ("awareness")
         2 gedetailleerde kennis, op de hoogte van recente ontwikkelingen, indicaties voor onderzoek, vermogen resultaten te interpreteren ("knowledge")
         3  integratie van kennis en vaardigheden, in staat proces zelfstandig uit te voeren (techniek, beoordeling, rapportage ("competence")

Hematoloog in opleiding

Een hematoloog in opleiding is een arts, die tijdens of na een opleiding in de inwendige geneeskunde van ten minste 4 jaar een specialisatie volgt in de hematologie volgens de richtlijnen/eisen van de NIV gedurende 2 jaar.

Op de afdeling hematologie van het VUmc volgen wij het EHA paspoort. In een beperkt aantal gevallen, zo gewenst, bieden wij een extrascholingsjaar aan.


Kennis en vaardigheden

Diagnostische kennis en vaardigheden van een hematoloog kunnen per ziektebeeld en techniek van een verschillend niveau zijn. Benodigde kennis kan variëren van basale kennis op hoofdlijnen tot gedetailleerde kennis van de nieuwste ontwikkelingen. Onder vaardigheden wordt verstaan het kunnen integreren van resultaten en procedures tot het zelfstandig technisch uitvoeren van een handeling (bijv. beenmergpunctie) en laboratoriumtesten. In Tabel 1 is een indeling naar niveau beschreven. Bij de bespreking van de verschillende onderdelen zal het gewenste niveau van kennis worden aangegeven.Voor meer informatie en registratieformulieren zie onderstaande website:

www.internisten.nl   

printen