Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Bewegen, ondersteunende technologie en huisdieren, voorbeelden van effectieve psychosociale interventies.  

Welkom bij de Informatiedesk Effectieve zorg & behandeling bij dementie

Hoewel dementie nog niet te genezen is, bestaan er tegenwoordig wel behandelingen die het achteruitgangsproces kunnen vertragen of de gevolgen van de ziekte voor de persoon zelf en voor zijn omgeving draaglijker kunnen maken. Psychosociale behandelmethoden zijn daarvan een voorbeeld. Zij hebben als voordeel dat ze niet de vaak negatieve bijwerkingen hebben van medicatie. Er wordt veel (inter)nationaal onderzoek verricht naar deze behandelmethoden.

Het doel van de Informatiedesk Effectieve zorg & behandeling bij dementie is de opgedane kennis uit dit onderzoek te verspreiden onder diegenen die hier in hun dagelijks leven of werk profijt van kunnen hebben, zoals mensen met dementie, mantelzorgers, zorgprofessionals, zorg- en welzijnsinstellingen en beleidsmakers. Zij doet dit door:

  • de beschikbare informatie op een overzichtelijke manier te presenteren op de website
  • verspreiding van beschikbare materialen die de implementatie kunnen vergemakkelijken (bijv. draai-boek, film, cursus) 
  • te adviseren over toepassing van methoden en implementatie.

De Informatiedesk hoopt hiermee bij te dragen aan de toepassing van effectieve interventies in de zorg en behandeling van mensen met dementie.

Lees hier de nieuwe folder met alle informatie over de Informatiedesk.

De Informatiedesk Effectieve zorg & behandeling bij dementie en de Helpdesk Ontmoetingscentra geven samen een nieuwsbrief uit die drie keer per jaar verschijnt. Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.

 De ontwikkeling van de Informatiedesk Effectieve zorg & behandeling bij dementie is mogelijk gemaakt door subsidies van Stichting Steun VCVGZ (Vereniging tot Christelijke verzorging van geest- en zenuwzieken) en Stichting Hofjes Codde & van Beresteijn. Het initiatief van deze Informatiedesk komt voort uit de Landelijke Helpdesk Ontmoetingscentra.