Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

informatievoorziening

De website biedt een overzicht van effectieve psychosociale behandelingen bij dementie. De methoden zijn geordend naar het soort hulp dat zij bieden en bij wie effect is aangetoond. Van elke onderzochte behandeling zijn de meest relevante onderzoeksgegevens in factsheets samengevat, zoals bij wie is de behandeling onderzocht, de inhoud van de interventie, en het aangetoonde effect. Ook is vermeld of er implementatiematerialen beschikbaar zijn die de invoering van de behandeling kunnen vergemakkelijken, zoals een draaiboek of film.
De informatie is afkomstig uit bestaande literatuuroverzichtsartikelen (zie 'gebruikte reviews') en de bronartikelen (zie 'referenties van gevonden studies')
Op de website zijn ook links naar andere relevante websites op het terrein van psychosociale hulpverlening bij dementie opgenomen.
De Informatiedesk Effectieve zorg & behandeling bij dementie en de Helpdesk Ontmoetingscentra geven samen een nieuwsbrief uit die drie keer per jaar verschijnt.

printen