Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

landelijke helpdesk Ontmoetingscentra

De Informatiedesk Effectieve zorg & behandeling bij dementie komt voort uit de Landelijke helpdesk Ontmoetingscentra die in 2004 werd opgezet onder de vlag van het Alzheimercentrum VUmc Amsterdam, met financiŽle steun van het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland. De helpdesk Ontmoetingscentra zet zich in om de verdere verspreiding van Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in Nederland te bevorderen (www.ontmoetingscentradementie.nl).

Deze Helpdesk Ontmoetingscentra geeft praktische adviezen aan zorg- en welzijnsinstellingen die van plan zijn een Ontmoetingscentrum in hun eigen regio op te zetten. Er komen ook veel specifieke vragen binnen over psychosociale ondersteuning voor mensen met dementie, zowel in de thuissituatie als in zorginstellingen.

Naar aanleiding van de vele vragen die bij de helpdesk binnenkwamen over de effectiviteit en toepassing van psychosociale methoden in de zorg voor mensen met dementie is nu de digitale Informatiedesk Effectieve zorg & behandeling bij dementie opgezet.

printen