Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

adaptieve taken

Uit onderzoek blijkt dat er veel verschil is in de mate waarin mensen zich bewust zijn van hun dementie en hoe zij deze beleven. Terwijl sommige mensen zeggen dat zij de ziekte accepteren als min of meer behorend bij het ouder worden, geven anderen aan het moeilijk te vinden om om te gaan met de cognitieve achteruitgang en de beperkingen die zij hierdoor ervaren in hun dagelijks functioneren. Samengevat hebben de ervaren problemen te maken met: het moeten accepteren van de toenemende cognitieve beperkingen en afhankelijkheid van andere mensen; het handhaven van een emotioneel evenwicht; contact onderhouden met familie en vrienden en sociale rollen; het ontwikkelen van een adequate zorgrelatie met professionele zorgverleners; en tot slot, het omgaan met een onzekere toekomst en een institutionele leefomgeving. Mensen kunnen onzeker worden, zij kunnen dingen anders gaan ervaren; zij kunnen zich boos, angstig en gefrustreerd voelen. In die zin worden mensen met dementie geconfronteerd met eens serie adaptieve taken die vergelijkbaar is met die bij chronische ziekte in het algemeen.

printen