Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Een boekje over het bevorderen van regievoering door (kwetsbare) ouderen -Zegt u t maar-.

Ouderen die te maken krijgen met chronische ziekten en dementie raken kwetsbaar en worden steeds meer afhankelijk van anderen. Hoe kan bereikt worden dat deze ouderen succesvol ouder worden, de regie in eigen handen blijven houden en daarmee zelf hun kwaliteit van leven kunnen bevorderen?
Uit wetenschappelijk onderzoek van dr. AngŤle Jonker blijkt dat ouderen geholpen kunnen worden bij deze regievoering. Hoe dit kan en wat dit betekent voor een professionele hulpverlener in de praktijk is samengevat in een handzaam boekje: Zegt ķ 't maar.
Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die zich professioneel of vrijwillig inzet voor kwetsbare ouderen en in het bijzonder voor mensen met dementie.

Het boekje is hier te downloaden. 

printen