Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Een factsheet over functionele eisen voor ondersteunende technologie voor mensen met cognitieve beperkingen en dementie

Steeds vaker worden ICT toepassingen ingezet om mensen te ondersteunen in hun dagelijks functioneren. Zo zijn er elektronische agenda's, geheugensteuntjes, sensoren voor het openen van deuren etc. Ook voor mensen met cognitieve beperkingen, bijvoorbeeld ten gevolge van dementie, worden elektronische hulpmiddelen ontwikkeld.
Aan deze hulpmiddelen worden bijzondere eisen gesteld vanwege de beperkingen die bijvoorbeeld mensen met dementie kunnen ervaren, zoals geheugenproblemen, geen nieuwe handelingen meer kunnen aanleren en problemen met het bedienen van apparatuur. De apparatuur moet zo eenvoudig mogelijk bediend kunnen worden, zodat mensen met dementie deze zelfstandig kunnen gebruiken. Door de afdeling Psychiatrie zijn in de afgelopen jaren een aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd waarin ondersteunende technologie werd ontwikkeld voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarnaast werden verscheidene literatuurstudies verricht naar bruikbare ICT hulpmiddelen voor mensen met dementie. Deze onderzoeksresultaten vormden de basis voor het maken van een factsheet waarin functionele eisen voor het ontwikkelen van ICT hulpmiddelen voor ouderen met cognitieve beperkingen worden beschreven.

Interesse? U kunt de factsheet 'Functionele eisen voor ondersteunende technologie  voor mensen met cognitieve beperkingen en dementie' hier downloaden.

printen