Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Een film over de ontwikkeling van een elektronisch hulpmiddel voor mensen met dementie (COGKNOW)

In september 2006 is het Europese onderzoeksproject COGKNOW bij het VUmc (afdeling Psychiatrie/Alzheimercentrum) van start gegaan. Hierin wordt samen met eindgebruikers een elektronisch hulpmiddel ontwikkeld dat mensen met beginnende
dementie ondersteunt bij hun geheugenproblemen, het onderhouden van sociale contacten, het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en het verhogen van gevoelens van veiligheid. Er zijn verschillende versies van het apparaat ontwikkeld en
geŽvalueerd met mensen met dementie, hun mantelzorgers en professionele hulpverleners. Dit onderzoeksproject is afgerond met een film over het eindproduct van de COGKNOW elektronische assistent.

In de film over de COGKNOW elektronische assistent wordt door een dementiedeskundige de wenselijkheid van een elektronisch hulpmiddel voor mensen met dementie toegelicht en wordt uitgelegd wat de meerwaarde is van het betrekken van eindgebruikers bij het ontwikkelingsproces. Vervolgens toont een persoon met dementie hoe hij de verschillende functies van het apparaat kan gebruiken. Zo kan het apparaat bijvoorbeeld geheugensteuntjes geven en helpen bij het vinden van voorwerpen, er is een fototelefoon en een gemakkelijk te bedienen muziek- en radiofunctie. Ook kan het apparaat veiligheidswaarschuwingen geven en helpt het navigatiesysteem omgemakkelijk de weg naar huis terugvinden. De mantelzorger van de betreffende persoon geeft aan wat de impact van het apparaat op het dagelijks leven (autonomie, welbevinden) van de persoon met dementie en de mantelzorger zelf is. De film besluit met aanbevelingen hoe dit apparaat in de toekomst ingezet kan worden om mensen met beginnende dementie thuis te ondersteunen.
Duur van de film is ongeveer 7 minuten.

Interesse?
Een verkorte versie van de film is te bekijken via onderstaande links naar youtube:
- COGKNOW film met ondertiteling
- COGKNOW film Nederlandse versie

Verdere informatie over de film kan worden opgvraagd bij Franka Meiland: fj.meiland@vumc.nl

printen