Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Een handreiking voor familie en naasten van mensen met dementie, getiteld -Zorg rond het levenseinde-.

Familieleden van mensen met dementie weten vaak niet goed wat hen te wachten staat tijdens het beloop van de ziekte. Veel mensen hadden liever eerder informatie ontvangen zodat zij zich beter hadden kunnen voorbereiden op te verwachten complicaties en mogelijkheden voor palliatieve behandeling. In Canada is een handreiking voor familieleden met informatie over dementie ontwikkeld. Deze handreiking is vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie. Vervolgens is door de afdeling Verpleeghuisgeneeskunde van het VUmc onderzoek verricht naar deze handreiking. Op grond van deze resultaten is nu een herziene versie van de handreiking uitgebracht.
Deze handreiking is bedoeld om familieleden te informeren over zorg rond het levenseinde bij dementie.

De brochure is hier te downloaden. Familieleden van mensen met dementie kunnen de brochure ook gratis opvragen (zolang de voorraad strekt). Voor instellingen en andere geinteresseerden zijn de brochures ook te bestellen in gross verpakkingen. Per 25 stuks bedraagt de prijs 65,45 euro inclusief verzendkosten en 19% btw. U kunt de brochure opvragen of bestellen door een mail te sturen naar aca@vumc.nl

printen