Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Een implementatiepakket voor evidence based mondzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen

Het implementatiepakket mondzorg omvat een plan van aanpak dat in de ideale situatie wordt uitgevoerd om betere mondzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen te implementeren.

printen