Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Een handreiking voor zorginstellingen

Toezichthoudende domotica

Het Vu Medisch Centrum heeft een handreiking ontwikkeld die zorginstellingen voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking beoogt te ondersteunen bij een zorgvuldige en verantwoorde toepassing van domotica.

 
Domotica is een veelbelovende ontwikkeling in de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking en wordt ondermeer aangewend om toezicht te houden. Denkhierbij aan bewegingsmelders, detectiechips, uitluistersystemen en camerabewaking.Toch roept het gebruik van toezichthoudende domotica ethische en juridische vragen op. Biedt het de cliŽnt meer bewegingsvrijheid? Of tast ook domotica de vrijheid van de cliŽnt aan om te gaan en staan waar hij wil? Leidt domotica wel altijd tot meer veiligheid voor de cliŽnt? En zo ja, hoe verhoudt deze waarde zich dan tot zijn recht op privacy? Wat zijn de gevolgen voor de zorgrelatie als de zorgverlener meer op afstand komt te staan?

U kunt deze handreiking hieronder gratis downloaden. Om het boek te bestellen kunt u contact opnemen met aca@vumc.nl.

printen