Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

omgaan met beperkingen

Veel interventies voor thuiswonende mensen met dementie zijn gericht op het verbeteren van cognitie, het uitvoeren van dagelijkse taken, communicatie of het uitstellen van verpleeghuisopname. In de literatuur worden verschillende typen effectieve interventies beschreven die mensen met dementie ondersteunen bij het omgaan met hun beperkingen, zoals cognitieve stimulatie, meervoudige sensorische stimulatie, multidisciplinaire ondersteuningsprogramma's of gedragstherapie. Voor sommige interventies geldt dat zij dienen te worden uitgevoerd door professionals, maar er zijn ook behandelingen die door mantelzorgers kunnen worden gegeven in de thuissituatie.

Het aantal sterren op de factsheets geeft aan hoe groot de bewijskracht van het onderzoek is. Klik hier voor verdere uitleg over de factsheets.