Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

ondersteunende technologie

Ondersteunende technologie kan elk elektronisch apparaat zijn dat iemand in staat stelt taken uit te voeren, die anders niet mogelijk zouden zijn. Ondersteunende technologie kan mensen met dementie helpen op de volgende vier terreinen: algemene of persoonlijke informatie, praktische ondersteuning voor de symptomen van dementie, sociale contacten en gezelschap en gezondheidsmonitoring en veiligheid. De technologie bestaat uit een wijde variatie van apparaten, van 'low tech' kalenderklokken tot 'high tech' telecare sensoren.

printen