Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

cognitieve therapie

Cognitieve therapie is erop gericht cognitieve achteruitgang te vertragen, of de cognitieve capaciteit te vergroten, door het stimuleren van het geheugen en denken. Het omvat therapieŽn als cognitieve stimulatie en cognitieve rehabilitatie. In deze therapieŽn wordt gebruik gemaakt van oefeningen om aandacht te verbeteren en van een grote variatie aan activiteiten, zoals woord spelletjes, puzzels, muziek, gesprekken over bepaalde thema's en praktische activiteiten zoals tuinieren. Over het algemeen wordt cognitieve therapie gedaan door getraind personeel in een kleine groep mensen met dementie en vinden de therapieŽn minstens twee maal per week plaats.

printen