Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

mantelzorgertraining

Door mantelzorgers vaardigheden aan te leren waarmee bijvoorbeeld stress verminderd kan worden, sociale isolatie wordt voorkomen en het bieden van informatie over (de medische aspecten van) dementie, kunnen negatieve effecten voor de persoon met dementie uitgesteld of voorkomen worden.

printen