Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

ontwikkelen van adequate zorgrelaties

Mensen met dementie worden door hun ziekte steeds afhankelijker van zorgverleners. Om de juiste zorg en ondersteuning te ontvangen is het belangrijk dat zij adequate zorgrelaties ontwikkelen met professionele zorgverleners. Behandelingen ter bevordering van een adequate zorgrelatie met zorgverleners, met goede afstemming tussen zelfredzaamheid en afhankelijkheid, uitgaande van de mogelijkheden en beperkingen van de persoon met dementie kunnen hen daarbij helpen. Interventies die positieve effecten hebben aangetoond op dit gebied, richten zich vaak in eerste instantie op andere problemen, zoals op het verbeteren van gedrag en stemming, of op de interactie met andere mensen. Als gevolg van verbeteringen op deze gebieden, kunnen adequate zorgrelaties opgebouwd en onderhouden worden.

Het aantal sterren op de factsheets geeft aan hoe groot de bewijskracht van het onderzoek is. Klik hier voor verdere uitleg over de factsheets.