Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

omgaan met behandeling en omgeving

Mensen met dementie kunnen behandelingen of een 'gedwongen' verhuizing naar een verpleeghuis als stressvol ervaren. Er zijn interventies die erop gericht zijn mensen met dementie te helpen omgaan met de verschillende behandelvormen of met de nieuwe leefomgeving na opname in een verpleeghuis.

Het aantal sterren op de factsheets geeft aan hoe groot de bewijskracht van het onderzoek is. Klik hier voor verdere uitleg over de factsheets.