Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

handhaven van emotioneel evenwicht

Verstoringen in stemming en gedrag kunnen optreden als gevolg van dementie. Deze kunnen zich uiten in onder andere depressie, apathie, rusteloos gedrag of agressie. In verpleeg- en verzorgingshuizen komen stemmingsstoornissen, apathie en geagiteerd gedrag veelvuldig voor. Veel psychosociale interventies richten zich op het verbeteren van de stemming en het verminderen van geagiteerd gedrag. Dit kan de kwaliteit van leven verbeteren. Hoewel er veel psychotrope medicatie wordt voorgeschreven voor deze problemen, zijn psychosociale interventies vaak effectiever, zonder negatieve bijwerkingen. Er zijn veel effectieve interventies ontwikkeld.

Het aantal sterren op de factsheets geeft aan hoe groot de bewijskracht van het onderzoek is. Klik hier voor verdere uitleg over de factsheets.