Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

handhaven van een positief zelfbeeld

Door de gevolgen van hun ziekte kunnen mensen met dementie soms niet in staat zijn om een positief zelfbeeld te behouden. Copingstrategieën die een bijdrage lijken te leveren aan een positief zelfbeeld zijn ontkenning, projectie en zich terugtrekken in een eigen fantasiewereld.  Interventies die gericht zijn op het behoud van een positief zelfbeeld laten mensen met dementie zich nuttig en waardevol voelen.

Het aantal sterren op de factsheets geeft aan hoe groot de bewijskracht van het onderzoek is. Klik hier voor verdere uitleg over de factsheets.

Er zijn nog geen effectieve interventies op dit gebied gevonden.