Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

ontwikkelen van adequate zorgrelaties

Mensen met dementie worden door hun ziekte steeds afhankelijker van zorgverlener. Om de juiste zorg en ondersteuning te ontvangen is het belangrijk dat zij adequate zorgrelaties ontwikkelen met professionele zorgverleners. Interventies die positieve effecten hebben aangetoond op dit gebied, richten zich vaak in eerste instantie op andere problemen, zoals op het verbeteren van gedrag en stemming, of op de interactie met andere mensen. Als gevolg van verbeteringen op deze gebieden, kunnen adequate zorgrelaties opgebouwd en onderhouden worden. Er zijn nog geen effectieve interventies gevonden op dit gebied.

Het aantal sterren op de factsheets geeft aan hoe groot de bewijskracht van het onderzoek is. Klik hier voor verdere uitleg over de factsheets.