Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Algemene informatie en bezoektijden

WELKOM OP DE AFDELING INTENSIVE CARE KINDEREN


Uw kind is, of wordt binnenkort, opgenomen op de afdeling Intensive Care Kinderen (8D) van het VUmc. Op deze afdeling liggen kinderen die intensieve zorg en behandeling nodig hebben, die op de kinderafdeling niet gegeven kan worden.
Op de Intensive Care Kinderen (ICK) liggen kinderen van nul tot 18 jaar.

 Om uw kind zo goed mogelijk te observeren, de lichaamsfuncties zo goed mogelijk te bewaken en zonodig te ondersteunen, wordt er veel gebruik gemaakt van apparatuur. Omdat deze apparatuur gevoelig is en nauwkeurig wordt afgesteld, geeft deze veel waarschuwingen in de vorm van verschillende alarmen. Dit wil niet zeggen dat er telkens iets aan de hand is met uw kind.
De verpleegkundige die voor uw kind zorgt, bedient de apparatuur en zal u uitleggen waar deze voor dient.

Team van medewerkers:
Op de afdeling werken kinderarts-intensivisten, kinderartsen, arts-assistenten en intensive care-kinderverpleegkundigen, van wie sommigen nog in opleiding zijn.
Artsen en verpleegkundigen werken in dag-, avond- en nachtdiensten. Bij de ingang van de afdeling hangt een bord met daarop de naam van uw kind en daarachter vermeld wie van de verpleegkundigen - en overdag ook wie van de artsen - op dat moment voor uw kind zorgt.
De  verpleegkundige die de betreffende dienst voor uw kind zorgt, fungeert ook als belangrijkste aanspreekpunt voor u.
Naast de medische en verpleegkundige disciplines werken, op werkdagen tijdens kantooruren, ook een administratief medewerkster en een afdelingsassistent op de afdeling.

 Om optimale zorg te kunnen bieden aan uw kind wordt er, behalve met andere medisch specialisten, ook samengewerkt met ondersteunende diensten als medisch maatschappelijk werk, pedagogisch werk, fysiotherapie, diëtetiek en het pastoraal centrum.

Coördinator van zorg:
Om zoveel mogelijk continuïteit van zorg en een optimale samenwerking tussen de verschillende disciplines te waarborgen, wordt er op de afdeling gewerkt met coördinatoren van zorg. Als blijkt dat de opname van uw kind op de ICK langer dan 72 uren gaat duren, krijgt uw kind twee coördinatoren van zorg. Deze verpleegkundigen hebben gedurende het verblijf van uw kind op de afdeling, een coördinerende rol in de totale zorg. Daarnaast wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundigen voor uw kind te laten zorgen, waarbij het niet noodzakelijk is dat de coördinatoren van zorg in hun dienst altijd voor uw kind zorgen.

Veiligheid:
Veiligheid en verantwoorde zorg staan voorop in de behandeling van uw kind. Om patiënten te beschermen tegen risicovolle of gevaarlijke situaties, zijn wij op de ICK dagelijks genoodzaakt tot o.a. vrijheidsbeperkende interventies. Deze interventies kunnen bestaan uit het plaatsen van bedhekken en het fixeren van de patiënt middels Zweedse band en/of polsbanden.
Vrijheidsbeperkende interventies zijn in principe een inbreuk op het fundamentele recht op bewegingsvrijheid en zelfbeschikking van ieder mens.
Meestal worden interventies toegepast in overleg met ouders/verzorgers en na toestemming hiervoor. Echter, er doen zich ook situaties voor waarin overleg en toestemming vooraf niet mogelijk zijn. Het VUmc heeft een richtlijn hoe om te gaan met vrijheidsbeperkende interventies, inclusief een registratie- en toestemmingsformulier. U kunt hiernaar vragen bij de verpleegkundige die voor uw kind zorgt.

Bij uw kind op bezoek:
Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers zoveel mogelijk bij hun kind aanwezig kunnen zijn. Hoewel wij voor ouders geen speciale bezoektijden aanhouden, hanteren wij wel enkele richtlijnen.


Zo is er i.p. geen mogelijkheid om bij uw kind te blijven slapen en verzoeken wij u om tijdens de overdracht van de artsen om 7.45u en tijdens het rustuur tussen 12.00u en 13.30u, de afdeling te verlaten.

Ook broertjes en zusjes mogen, ongeacht hun leeftijd, op bezoek komen. Voor hen gelden de algemene bezoektijden. Net als overig bezoek, mogen zij niet ziek zijn. Als kinderen kortgeleden in contact geweest zijn met infectieziekten, zoals waterpokken, overlegt u dan eerst met de arts of verpleegkundige voor u hen meeneemt op bezoek.
Ook als u zelf last heeft van koorts, koortslip, griep, diarree, enzovoort, meldt u dit dan aan de verpleegkundige, vanwege het grote infectiegevaar voor de patiënten.

Voor familie / vrienden gelden de volgende bezoektijden: van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 19.00u

Daarnaast gelden voor bezoek de volgende richtlijnen:
- Bezoek kan alleen komen onder begeleiding van één van de ouders
- Voor de rust van uw kind en van de overige patiëntjes, mogen er niet meer dan 2 personen bij het bed aanwezig zijn.
- Wij vragen u en overig bezoek om zich, vanwege infectierisico's en vanuit privacy oogpunt, alleen te begeven bij het bed van uw kind.
- Wij verzoeken u om meerdere bezoekwisselingen te voorkomen.
- Het is voor kinderen jonger dan twaalf jaar niet toegestaan zonder begeleiding door het ziekenhuis te lopen.

Tijdens het bezoek gaan de verpleging en de behandeling uiteraard gewoon door. Het kan gebeuren dat er ruimte nodig is voor spoedeisende zaken, of dat er bepaalde handelingen verricht moeten worden. In zulke situaties kunnen wij u vragen de afdeling even te verlaten en in de ouderkamer te wachten.

Binnenkomst op de afdeling:
Wanneer u uw kind wilt bezoeken, meldt u zich altijd eerst via de intercom bij de toegangsdeur van de afdeling. Achter de toegangsdeur bevindt zich een ruimte die dient als sluis tussen de afdeling en de buitenwereld. Het is de bedoeling dat u hier:
- uw jas ophangt
- uw sieraden afdoet
- uw handen wast of desinfecteert met handenalcohol
alvorens u de afdeling betreedt.

Uw waardevolle spullen kunt u opbergen in één van de lockers in de sluis.

Wat u kunt betekenen voor uw kind tijdens het verblijf op de ICK:
Als gevolg van de toestand van uw kind en de opname op de ICK, bent u genoodzaakt de volledige zorg voor uw kind over te laten aan verpleegkundigen en artsen. Ondanks deze situatie vinden wij uw aanwezigheid heel belangrijk en kunt u nog zeer veel voor uw kind betekenen. Immers een opname kan zeer beangstigend zijn voor een kind, waardoor uw aanwezigheid en steun van grote waarde zijn. U kunt daarnaast ook iets vertrouwds van thuis meenemen, zoals een knuffel, een doekje, een foto, een voorleesboek of muziek (CD-spelers en enkele CD's zijn aanwezig).
Zodra het mogelijk is kan uw kind weer eigen kleding aan, en is het dus handig te zorgen voor wat gemakkelijke kleding. Daarnaast willen wij u vragen te zorgen voor enkele toiletartikelen (als tandenborstel, tandpasta, kam).

Op de ICK heeft ieder kind zijn/haar rust hard nodig. Daarom wordt er binnen de zorg naar gestreefd zoveel mogelijk handelingen te clusteren. Wij vragen u dan ook om tussen de verzorgingsronden door, uw kind zoveel mogelijk met rust te laten en niet wakker te maken.
Zodra de conditie van uw kind het toelaat zullen wij u zoveel mogelijk betrekken bij de verzorging van uw kind.

Ouderkamer:
Er is een ouderkamer voor ouders/verzorgers van wie het kind op de ICK verblijft. Deze ruimte bevindt zich naast de blauwe liften. In de hal staat een koffie- en thee-automaat.
Er mag in deze kamer (net als in de rest van het ziekenhuis) niet worden gerookt.
Om zoveel mogelijk ouders van deze ruimte gebruik te kunnen laten maken, vragen wij u om met overig bezoek gebruik te maken van de centrale hal op de begane grond.
Wij verzoeken u de ouderkamer na gebruik weer schoon en verzorgd achter te laten.

Telefoneren:
Het gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan in de door pictogrammen aangegeven ruimtes, zoals in de ouderkamer. Wij verzoeken u uw mobiele telefoon op de afdeling uit te zetten.
Beneden in de centrale hal bevinden zich telefoons waarvan u gebruik kunt maken. Hiervoor heeft u een telefoonkaart nodig.
Voor urgente korte gesprekken kunt u eventueel, in overleg met de verpleging, gebruik maken van een afdelingstelefoon.

Eten en drinken
Eten en drinken is niet toegstaan bij het bed van uw kind. Hiervoor kunt u gebruik maken van de ouderkamer. Voor ouders is er, naast de mogelijkheid gebruik te maken van het restaurant in de centrale hal, ook de mogelijkheid gebruik te maken van het personeelsrestaurant. Betalen in het personeelsrestaurant kan alleen met een chippas.
Openingstijden restaurants: 

Restaurant in de centrale hal (Vermaat): 8.00u - 20.30u    op werkdagen
      10.30u - 20.30u   in het weekend

Personeelsrestaurant:    10.30u - 1930u
Koffiecorner:     8.00u - 18.00u


Ronald McDonald VU huis:

"Rooming-in", oftewel bij uw kind slapen, is op deze afdeling niet mogelijk. Wel bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de logeerfaciliteiten in het Ronald McDonald VU huis. Dit huis staat naast het VU medisch centrum, aan de Amstelveenseweg 627.
Het Ronald McDonald VU huis biedt onderdak aan ouders van opgenomen kinderen, maar ook broertjes en zusjes kunnen er bijvoorbeeld in het weekend logeren.
De kosten van een kamer bedragen 12,50 euro per kamer, per nacht. Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt de kosten voor een verblijf. U kunt dit het beste navragen bij uw eigen ziektekostenverzekering.
De verpleegkundige die voor uw kind zorgt, kan u helpen bij het reserveren van een kamer.
Verdere informatie kunt u vinden in de folder "Ronald McDonald VU huis" of op de website www.kinderfonds.nl. U kunt ook bellen naar tel.nr. (020) 301 3333.

Indien er geen ruimte voor u is in het Ronald McDonald VU huis, zullen wij proberen voor u een kamer in het Gastenverblijf te regelen. Ook daar kunt u van diverse voorzieningen gebruik maken.

Parkeren:
zie: Routebeschrijving en parkeren

Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek:
Het Vumc is één van de acht universitaire medische centra in Nederland. Dit betekent dat het Vumc naast patiëntenzorg, nog twee kerntaken heeft, namelijk het opleiden van artsen en andere hulpverleners en wetenschappelijk onderzoek.
Voor u en uw kind betekent dit dat u met veel verschillende medewerkers te maken krijgt. Dit kunnen ook medewerkers in opleiding zijn.

Voor wetenschappelijk onderzoek is vaak medewerking van patiënten nodig. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt uw kind deel te laten nemen aan een dergelijk onderzoek. U wordt van tevoren geïnformeerd en u kunt altijd vragen stellen voordat u besluit of u uw kind wel of niet mee laat doen.
Eventuele medewerking is van belang voor de medische wetenschap en uiteindelijk voor de behandeling van andere patiënten. Wij stellen het dan ook op prijs wanneer u wilt meewerken, al bent u dat natuurlijk niet verplicht. Er bestaat een brochure "wetenschappelijk onderzoek" welke u aan de arts kunt vragen.
Als u niet wenst deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek heeft dat uiteraard geen enkele invloed op het contact met de arts of op de behandeling van uw kind.

Rechten en plichten:
U heeft recht op informatie:
Het Vumc heeft een brochure "Rechten en plichten" welke verkrijgbaar is op elke verpleegafdeling en bij de balie patiëntenvoorlichting. Deze brochure bevat informatie over privacy, het gebruik van patiëntengegevens, inzage in het patiëntendossier, het beroepsgeheim en de klachtenregeling.

Balie patiëntenvoorlichting:
In de hal van de polikliniek van het Vumc bevindt zich een balie patiëntenvoorlichting voor patiënten en bezoekers. U kunt hier met vragen, suggesties en eventuele problemen en klachten terecht. Tevens kunt u informatie krijgen over patiëntenverenigingen.
De balie patiëntenvoorlichting is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00u tot 12.00u, telefoon (020) 444 0700.

Klachtenmelding:
Alle medewerkers (op de intensive care kinderen) van het VUMC zetten zich in om uw kind tijdens het verblijf op de afdeling zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat uw kind en/of u een negatieve ervaring opdoet, of dat de behandeling of organisatie niet voldoet aan de verwachting.
Indien u opmerkingen en/ of klachten heeft, vragen wij u deze aan ons kenbaar te maken opdat wij kunnen streven naar een bevredigende oplossing. Naast de mogelijkheid om u te wenden tot de "Balie patiëntenvoorlichting" voor advies en/of hulp bij het melden / indienen van een klacht, bestaat ook de mogelijkheid om u direct tot de klachtencommissie te wenden van het Vumc.
Voor meer informatie kunt u vragen naar de folder "Wat kunt u doen met een klacht".

Vumc agressievrij:
Het Vumc hoort een veilige plek te zijn voor iedereen, daarom heeft het Vumc gedragsregels geformuleerd waar een ieder zich aan hoort te houden, zowel patiënten, bezoekers als medewerkers. Als gedragsregels overschreden worden, kan het Vumc sancties opleggen aan de overtreder.
De gedragsregels staan beschreven in de folder "Vumc agressievrij, veilige zorg", en is verkrijgbaar op de afdeling.

Overplaatsing van uw kind naar de kinderafdeling:
Op het moment dat uw kind de intensieve zorg en bewaking zoals die op de intensive care gegeven wordt, niet meer nodig heeft, wordt hij/zij overgeplaatst naar de kinderafdeling binnen of buiten het VUmc. Deze wending in de toestand en de zorgbehoefte van uw kind kan relatief snel plaatsvinden. Om verschillende redenen is het niet wenselijk uw kind langer dan nodig op de ICK te laten verblijven. Zodra bekend is dat uw kind overgeplaatst gaat worden, stellen wij u hiervan op de hoogte.
Hoewel wij ernaar streven uw kind in alle rust over te plaatsen naar de kinderafdeling en u hiervan tijdig op de hoogte te stellen, kan het gebeuren - gezien het karakter van de afdeling - dat een overplaatsing versneld plaatsvindt of op een ongunstig tijdstip (bijvoorbeeld 's nachts). Hoewel een dergelijke abrupte overplaatsing vaak grotendeels een organisatorische oorzaak heeft, staat de gezondheid van uw kind voorop! Zolang uw kind "IC-behoeftig" is, zal het niet worden overgeplaatst.

Elke overplaatsing gaat gepaard met een mondelinge en schriftelijke overdracht tussen de artsen en de verpleegkundigen, zodat de zorg naadloos op elkaar aansluit.

Uw ervaringen zijn belangrijk!
Wij hechten veel waarde aan hoe u de opname van uw kind op onze afdeling heeft ervaren en willen u vragen deze ervaringen met ons te delen. Op deze manier geeft u ons inzicht in zaken en onderdelen van ons werk die u voor verbetering vatbaar vindt. Hier willen wij graag wat mee doen!
U krijgt hiervoor na afloop van de opname van uw kind een brief met een code mee. Op de website www.patiëntenervaring.nl kunt u met deze code een vragenlijst over onze afdeling invullen.
Uw anonimiteit is gewaarborgd doordat u een willekeurige code heeft gekregen.
Doordat u de vragenlijst via internet invult, zijn de resultaten voor ons snel beschikbaar. Door middel van posters op de afdeling wordt kenbaar gemaakt wat wij met deze ervaringen doen of hebben gedaan.

Heeft u thuis geen internet en kunt u om deze reden de vragenlijst niet invullen, dan kunt u vragen naar de mogelijkheden binnen het Vumc. Wij hopen dat u de vragenlijst invult, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank!


Nog even dit...
Voor vragen/opmerkingen kunt u, behalve bij de verpleegkundige die voor uw kind zorgt, ook terecht bij de leidinggevend verpleegkundigen van de ICK. Deze zijn op werkdagen van 7.30u tot 16.00u aanwezig.
Meer over de gang van zaken bij een opname in de kinderkliniek staat in de brochure "Opname in de kinderkliniek". Heeft u deze brochure nog niet, dan kunt u deze vragen aan de verpleegkundige.


Telefoonnummer Intensive Care Kinderen: (020) 444 3000

e-mail: ickinderen.info@vumc.nl

https://www.vumc.nl/afdelingen/intensive-care-kinderen/AlgInfo/


Postadres:
VU medisch centrum
Vermeld de naam van het kind en de verpleegafdeling
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam


Bezoekadres algemeen:
VU medisch centrum
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
Tel. (020) 444 4444

www.vumc.nl