Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Ouderengeneeskunde

Ouderengeneeskunde

Het aandachtsgebied ouderengeneeskunde (ook wel geriatrie genoemd) valt onder de afdeling interne geneeskunde . Binnen het aandachtsgebied staan (biologisch) oude mensen centraal, die meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben waardoor ze in hun functioneren worden beperkt.

Veel voorkomende problemen van patiënten zijn:

  • Mobiliteitsproblemen en vallen;
  • Geheugenproblematiek;
  • Polyfarmacie, ofwel het gebruiken van veel medicijnen tegelijkertijd;
  • Delier, ofwel acute verwardheid;
  • Onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren;
  • Continentieproblemen;
  • Somberheid, eenzaamheid en levensfase problematiek;
  • Een van bovenstaande in combinatie met zorgproblemen.

Vaak worden deze problemen ten onrechte geweten aan ouderdom. Terwijl patiënten iets mankeren, waar mogelijk iets aan kan worden gedaan. Ouderen hebben bovendien behoefte aan een geïntegreerde benadering, waarbij niet teveel artsen betrokken moeten zijn.

Bekijk voor meer informatie de website van de sectie ouderengeneeskunde VUmc.

Centrum voor Ouderengeneeskunde Amsterdam

Het Centrum voor Ouderengeneeskunde Amsterdam (COGA) is een dagbehandelingscentrum op de polikliniek van het VUmc voor ouderen die last hebben van meerdere aandoeningen tegelijk. Op een dag worden alle onderzoeken en consulten gepland. Door de samenwerking met meerdere specialismen kan de zorg beter op de patiënt worden afgestemd.

Bekijk de website van het Centrum voor Ouderengeneeskunde Amsterdam.

printen