Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Samen zorgen voor uw kind

Het Emma Kinderziekenhuis is een kinderziekenhuis waar u met uw kind terecht kunt voor specialistische zorg. We leveren topzorg voor complexe, acute en chronische aandoeningen. Aandoeningen die vaker voorkomen of juist heel zeldzaam zijn.
In het Emma behandelen we niet alleen naar het zieke kind, maar we kijken ook naar de effecten die de ziekte heeft op het kind en op het gezin. Kind en gezin staan in de zorg centraal. 

Het Emma Kinderziekenhuis biedt zorg op de locaties AMC (Meibergdreef) en VUmc (De Boelelaan) en  MC Slotervaart (Louwesweg). Sinds juni 2018 werken de twee Amsterdamse academische ziekenhuizen AMC en VUmc samen onder een gezamenlijke naam: Amsterdam UMC. De Kindergeneeskunde is al volop bezig met de voorbereidingen van deze samenwerking.  Samen  kunnen we zorgen voor nog betere patiëntenzorg voor nu, en voor de komende generaties.

We ontdekken nieuwe en betere manieren om kinderen te behandelen. We werken samen met de ouders om de best mogelijke en veilige zorg te bieden voor kinderen. We stimuleren projecten in de samenleving, zowel in binnen- als buitenland om te trachten de gezondheidzorg voor kinderen in de regio, maar ook wereldwijd, te verbeteren.

Prof. dr. Hans van Goudoever
Hoofd Emma Kinderziekenhuis
Amsterdam UMC

Op locaties AMC en VUmc zijn alle specialismen binnen de kindergeneeskunde aanwezig  en bieden we zowel poliklinische als klinische zorg.  Op locatie MC Slotervaart (Louwesweg) is een polikliniek Kindergeneeskunde met aandachtsgebieden allergie/provocatie testen, astma en eczeem, diabetes en obesitas.