Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Afdelingsinformatie

Kinderoncologie/ hematologie

Per jaar wordt er in Nederland bij zo’n 600 tot 700 kinderen (tot 18 jaar) een vorm van kanker of tumoren van het centraal zenuwstelsel gediagnosticeerd. Deze worden behandeld in de vijf kinderoncologische- en twee beenmergtransplantatie-centra in Nederland. Vaak worden de patiënten medebehandeld door de kinderarts in het ziekenhuis waarvandaan het kind naar ons verwezen is.

De kinderoncologie/hematologie afdeling 

De patiënten met (verdenking op) hematologische of oncologische aandoeningen worden, indien noodzakelijk, opgenomen op de afdeling kindergeneeskunde. De afdeling is ruim en modern opgezet, met voldoende faciliteiten voor rooming-in. Naast rooming-in kan er ook gebruik gemaakt worden van de faciliteiten (tegen een geringe vergoeding) van het Ronald McDonald huis.

Op de afdeling wordt de dagelijkse medische zorg verricht door arts-assistenten (artsen in opleiding tot kinderarts), die worden gesuperviseerd door de kinderarts oncoloog/hematoloog, bijgestaan door een agemeen kinderarts. Tevens werkt op de afdeling een team gespecialiseerde kinderverpleegkundigen, die de kinderen en ouders niet alleen met kennis, maar ook met steun en begeleiding, terzijde staan. Het gezin wordt verder begeleid door het pedagogisch werk en zonodig educatieve voorzieningen, maatschappelijk werk, pastoraat en/of kinderpsychologie.

De polikliniek kinderoncologie/hematologie

Op de polikliniek houden de kinderarts oncoloog/hematologen dagelijks spreekuur. Hier worden controles verricht na opname en worden zonodig medicijnen gegeven of bloedtransfusies. Uitgangspunt in het hele beleid is dat het kind zo (snel) mogelijk weer naar huis gaat en zo veel mogelijk een “gewoon en gezond” leven kan leiden, ook bij een ernstige ziekte. Dat vergt veel flexibiliteit en inzet van het polikliniek personeel en de artsen. Voor het bloed prikken zijn er analisten van het ‘kinder-laboratorium’. Een prikcadeautje helpt als pleister op de wonden.

Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie (PMC):

Zoals landelijk is afgesproken worden  kinderen die gediagnosticeerd worden met een tumor in de borst of buik doorverwezen naar het PMC in Utrecht. VUmc biedt deze patiënten vanuit de shared care setting aanvullende zorg.   

Naast kinderoncologisch centrum ook aandacht voor:

Ook goedaardige bloedziekten (allerlei vormen van bloedarmoede, ziekten van de bloedplaatjes of witte bloedcellen, etc.), stollingsstoornissen (bijvoorbeeld hemofilie) behoren tot ons werkterrein. Naast het kinderoncologisch centrum alleen vormen wij samen met andere afdelingen in het ziekenhuis het hemofilie behandelcentrum en het European Fanconi Anemia Center Amsterdam . 
Het wetenschappelijk onderzoek (zowel het klinische als het laboratorium onderzoek) binnen onze afdeling richt zich met name op leukemie, hersentumoren en retinoblastoom (een oogtumor). Het onderzoek heeft met name betrekking op de behandeling met chemotherapie (anti-kanker medicijnen) en bestraling. Ook vindt onderzoek plaats naar de zogenaamde late effecten van de behandeling, waarbij gekeken wordt hoe het ex-kinderoncologische patiënten vergaat op medisch, emotioneel en sociaal gebied.