Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Onderwijs en opleiding

Kliniek
Het VU medisch centrum heeft een door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)  officieel erkende opleiding tot kinderarts-oncoloog/hematoloog. Opleider is prof. dr Gert-Jan Kaspers. Momenteel zijn kinderartsen Dannis van Vuurden en dr Margreet Veening aangesteld als fellow kinderoncologie-hematologie.
In de kliniek draagt de kinderoncologie-hematologie bij aan de opleiding van de arts-assistenten kindergeneeskunde en de co-assistenten.
Voor de arts-assistenten is er cursorisch onderwijs, worden er Grand Rounds georganiseerd en is er wekelijks een grote visite over de liggende en poliklinisch kurende kinderen.
Alle stafartsen zijn jaarlijks begeleider van meerdere co-assistenten die hun co-schap kindergeneeskunde volgen. In 2007 waren er 7 keuze-coassistenten actief, in 2008 naar verwachting 5-6.
Tevens wordt geparticipeerd in de bij- en nascholing van de verpleegkundigen, meestal in de vorm van klinische lessen.

Medische Faculteit
Bijdrage aan de doctoraal fase van de medische studenten wordt geleverd middels klinisch lijnonderwijs, het blok opgroeien en kennismaking met de medische praktijk.
Als speciale en zeer intensieve taak was in 2007 en begin 2008 Floor Abbink tutor voor een groep van 12 2e jaars medisch studenten.
Ook was er weer een actieve bijdrage aan het onderwijs in het kader van het keuzeprofiel oncologie en de masterclass oncologie voor studenten geneeskunde en andere biomedische academische opleidingen.
Ook wordt actief geparticipeerd in de artsexamens.
Elders op deze website staat een samenvatting van de vele wetenschappelijke stages, sommige klinisch, andere meer onderzoeksgericht, door studenten verbonden aan meestal de Vrije Universiteit, soms een andere universiteit.

Amstel Academie
Voor de verpleging kent Vumc in samenwerking met de Amstel Academie bij- en nascholingscursussen in de kinderoncologie. Overigens is sinds 2008 dat onderwijs ook toegankelijk voor  verpleegkundigen van buiten het VUmc.

Na- en bijscholing kinderartsen al dan niet in opleiding
Jaarlijks organiseren wij een PAOG-cursus, "Rondom het kind met ?". Afwisselend ligt de nadruk op een goedaardig hematologisch en een oncologisch thema. In juni 2007 was het onderwerp de pasgeborene en zuigeling met een goedaardige bloedaandoening of stollingsstoornis, in juni 2008 zal het thema "Rondom het kind met Kanker: toen, nu en later" zijn. Het is in 2008 namelijk een jubileumjaar voor de kinderoncologie van het VUmc: al 40 jaar behandelen wij kinderen met kanker, en al 20 jaar is VONK (VUmc Onderzoek Naar Kinderkanker) actief. Wij rekenen daarom op meer dan 100 artsen, verpleegkundigen en andere geïnteresseerden.
In september 2007 verzorgde de kinderoncologie-hematologie de eerste RAAK. Dat staat voor Regionale Academische Avond Kindergeneeskunde VUmc, en is een maandelijkse bijeenkomst met steeds wisselende onderwerpen vooral gericht op de kinderarts, al dan niet in-opleiding.
Extern zijn meerdere stafleden actief met bijdragen aan kinderoncologisch onderwijs, grotendeels in de vorm van bij- en nascholingscursussen.

Samenwerking andere Centra
Tot slot bezoeken wij jaarlijks de kinderartsen in de niet-academische ziekenhuizen waarmee wij samenwerken, waarbij behalve praktische aspecten van de samenwerking ook nascholing aan de orde is.

F.C.H. Abbink

printen