Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Research-laboratorium kinderoncologie/ hematologie steeds praktischer

Integratie research-laboratorium kinderoncologie/ hematologie binnen de Hematologische Laboratoria (HL)

Binnen het VU medisch centrum is er beleid gericht op het verkleinen van het aantal laboratoria. Belangrijke argumenten hierbij zijn het efficiënter gebruik maken van mensen, ruimten, apparatuur, en exploitatiebudgetten. Bovendien zijn kwaliteitsprogramma’s gericht op accreditatie op die manier lonender, en is de verwachting dat het onderzoek zelf aan kracht wint door groepen met (deels) gelijkende research-programma’s bij elkaar te brengen.

In dit kader is het research-laboratorium kinderoncologie/hematologie, ook wel het HOI-lab genoemd, met terugwerkende kracht per 1 januari 2004 een integraal onderdeel van de Hematologische Laboratoria (HL). Integratie binnen de HL lag voor de hand, gezien de grote overeenkomst in activiteiten op het gebied van de patiëntenzorg en het onderzoek. Prof. Dr. Gert-Jan Kaspers, hoofd van de kinderoncologie, zegt “zeer verheugd te zijn met deze integratie. Het research-laboratorium kinderoncologie, dat overigens als zodanig gewoon blijft bestaan, heeft hiermee aan kracht en mogelijkheden gewonnen. Beide afdelingen zullen naar verwachting profiteren van deze integratie”.

Het researchlaboratorium kinderoncologie blijft, naast leukemie-onderzoek, actief op het gebied van onderzoek naar betere behandelingen van retinoblastoom en hersentumoren. Uiteraard worden ook de andere vruchtbare samenwerkingsverbanden voortgezet en waar mogelijk zelfs geïntensiveerd, zoals met de geneeskundige oncologie, de oogheelkunde, orthopedie, pathologie en radiotherapie/radiobiologie.

 

printen