Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Late effecten onderzoek

Het doel van wetenchappelijk onderzoek binnen de late effecten onderzoeksgroep isl om per ziektebeeld uit te zoeken waarom bepaald behandelingen meer lange termijn schade geven dan anderen en daarmee om de behandelingen zo te optimaliseren dat het effect blijft bestaan, maar met zo min mogelijk (lange termijn) schade.