Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Vruchtbaarheid, Eicelvoorraad en Vervroegde Overgang bij vrouwen die in hun jeugd kanker hebben gehad

Het VEVO-onderzoek, vruchtbaarheid, eicelvoorraad en vervroegde overgang na kinderkanker

Tegenwoordig overleven, door verbeterde diagnostiek en behandelingsmethoden, steeds meer kinderen met kanker. Hierdoor ontstaat een steeds groter wordende groep jong volwassenen die op de kinderleeftijd kanker heeft gehad. Een groot deel van deze ex-patiënten bevindt zich nu in de vruchtbare leeftijd en gaat zelf over het krijgen van kinderen nadenken. Echter, als gevolg van hun vroegere behandeling (chemo- en /of radiotherapie) kan de vruchtbaarheid bij de vrouwen aanzienlijk verminderd zijn en kan er een verhoogd risico zijn op een vervroegde overgang en negatieve zwangerschapsuitkomsten. De mate waarin de vruchtbaarheid verminderd is, en welke behandelingen het grootste risico op schade met zich meebrengen is echter nog onduidelijk. De functie van de eierstokken, gemeten door hormonen in het bloed of door het feit dat de vrouw daadwerkelijk een kind heeft gekregen, kan duidelijk verminderd zijn. Maar een ogenschijnlijk normale functie van de eierstokken wil niet zeggen dat de eierstokken niet beschadigd zijn. Immers, de eicelvoorraad, die bij de vrouw vanaf de geboorte vastligt, kan door de behandeling aanzienlijk verminderd zijn waardoor deze vrouwen de kans lopen vervroegd in de overgang te raken.

 

Met het VEVO-onderzoek wordt onderzocht hoe het is gesteld met de vruchtbaarheid van vrouwen die op de kinderleeftijd behandeld zijn voor kanker. Ook willen we nagaan of de overgang misschien vroeger optreedt. Het onderzoek wordt gecoördineerd door het VUmc, maar vindt plaats in samenwerking met de Nederlandse kinderoncologische en stamceltransplantatie centra. Via deze centra wordt er ook samengewerkt met de taakgroep 'Lange Termijn effecten na de behandeling van kinderkanker' van de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION-LATER).

 

Doel van dit onderzoek is om de vruchtbaarheid, de zwangerschapsuitkomsten, de eicelvoorraad en het risico op een vervroegde overgang bij vrouwelijke overlevenden van kinderkanker te evalueren.

 

Alle vrouwelijke overlevenden van kanker op de kinderleeftijd die in Nederland behandeld zijn tussen 1965-2000, en die nu ouder zijn dan 18 jaar, zullen voor deelname benaderd worden. Naar verwachting zullen dit ongeveer 1250 vrouwen zijn. Vruchtbaarheid en het voorkomen van negatieve zwangerschapsuitkomsten zullen onderzocht worden met behulp van een vragenlijst. De vruchtbaarheid wordt ook onderzocht aan de hand van hormonen in het bloed. Voor de afname van dit bloedmonster zullen de vrouwen worden uitgenodigd voor een bezoek aan het ziekenhuis. Tijdens datzelfde bezoek wordt er, uiteraard met toestemming van de patiënt, een echo van de eierstokken gemaakt om de eicelvoorraad te bepalen.

 

Behalve het algehele effect van de behandeling worden ook verschillende soorten behandelingen met elkaar vergeleken om zodoende te bepalen welke behandelingsgroepen het hoogste risico op een verminderde vruchtbaarheid of een vervroegde overgang hebben. Dit met als doel vrouwen beter te kunnen voorlichten. Immers, als blijkt dat zij het risico lopen vroeg in de overgang te komen kan hen aangeraden worden om het krijgen van kinderen, mits er een kinderwens is, niet te lang voor zich uit te schuiven.

 

Lees meer over het VEVO onderzoek op www.vevo-onderzoek.nl     

 

 

printen