Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

PET-onderzoek in kinderen met ponsgliomen

Hersenstamtumoren, en om precies te zijn de zogenaamde ponstumoren, zijn de meest desastreuze tumoren op de kinderleeftijd. Elk jaar krijgen 10-15 kinderen deze ziekte in Nederland, meestal op de leeftijd van drie tot tien jaar. Gemiddeld overleven zij slechts negen maanden na het stellen van de diagnose. Minder dan 10% is na twee jaar nog in leven en er zijn nauwelijks lange termijn overlevenden. De afgelopen twintig jaar is de prognose niet veranderd.

 

Het is voor medicijnen zeer lastig om deze tumor te bereiken. Ze moeten daarvoor namelijk door de zogenaamde bloed-hersenbarrière. Daarnaast denken we dat de druk in de hersenstam door de tumor zo hoog is, dat medicijnen moeilijk doordringen in de tumor. We kunnen de opname van een medicijn in de tumor onderzoeken met een PET-scan. Een PET-scan kan een radioactief geladen deeltje opsporen en afbeelden. We koppelen het medicijn “bevacizumab” (o.a. onderdeel in het VUmc behandelprotocol) in een zeer lage dosering   aan een radioactief deeltje en dienen het toe aan de patiënt. Daarna maken we een PET-scan van de patiënt. We kunnen dan zien of er opname is van het medicijn in de tumor. Ook kunnen we zo inschatten of de specifieke eiwitten waar het medicijn op aangrijpt aanwezig zijn. In de toekomst is denkbaar dat meedere gekoppelde medicijnen in een zeer lage dosering aan een patiënt worden gegeven. Zo kunnen alleen de potentiële middelen geselecteerd worden.

 

De afdeling nucleaire geneeskunde is er inmiddels in geslaagd het medicijn bevacizumab radioactief te koppelen. Verder is het onderzoeksprotocol geschreven en goedgekeurd door de CWO wetenschapscommissie van VUmc. Het protocol wordt momenteel getoetst door De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Na toestemming van de CCMO kan de studie open. Het doel is dit onderzoek plaats te laten vinden in drie academische centra in Nederland: VUmc Amsterdam, Radboud MC Nijmegen en UMCG Groningen.

Marc Jansen

printen