Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Een afspraak bij ons?

Hoe maakt u een afspraak?

Om u aan te melden voor onze polikliniek heeft u een verwijzing nodig. De verwijzing kan uw huisarts via Zorgdomein opsturen naar ons mailadres klg.balie@vumc.nl
Indien u een verwijzing al in uw bezit heeft, of het een verwijzing van een andere specialist is, kunt u deze mailen naar klg.balie@vumc.nl
Daarnaast blijft het mogelijk te faxen 020-4440769 of de verwijzing per post te sturen naar Polikliniek Klinische Genetica, receptie D, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Wat neemt u mee bij uw eerste afspraak?

  • uw verzekeringsbewijs
  • een legitimatiebewijs
  • de verwijsbrief van uw huisarts of specialist (tenzij de arts deze al rechtstreeks naar onze polikliniek gestuurd heeft)
  • ingevuld formulier 'familiegegevens', indien dit formulier u is toegezonden

    Heeft u een familiebrief, of andere informatie betreffende het erfelijkheidsonderzoek van een familielid in uw bezit? Neemt u dit dan ook mee.

Bent u op de afgesproken datum verhinderd?

Laat dat dan tenminste 48 uur van te voren weten via tel. (020) 44 40150.

De gang van zaken bij erfelijkheidsadvisering

Tijdens uw eerste bezoek aan de polikliniek klinische genetica heeft u een gesprek met een arts of genetisch consulent. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. U bespreekt wat uw adviesvraag is. Uw familiegegevens worden in kaart gebracht en soms vindt lichamelijk onderzoek plaats. De arts maakt ook wel eens foto's van uiterlijke kenmerken van u of uw kind, zodat hij/zij deze ook later in het onderzoek kan betrekken. Meestal is een erfelijkheidsadvies na één gesprek nog niet mogelijk. Er worden dan afspraken gemaakt voor vervolgonderzoek, bijvoorbeeld:

  • bloedafname voor onderzoek van DNA of chromosomen
  • het bestuderen van medische gegevens van u zelf en van familieleden
  • beoordeling door een specialist op een andere polikliniek

In overleg met u kan de arts of consulent een medisch-maatschappelijk werker inschakelen die ervaren is in de begeleiding van keuze- en verwerkingsproblematiek bij erfelijke aandoeningen en erfelijkheidsonderzoek.
De uitkomsten van het vervolgonderzoek zullen in een vervolggesprek met u worden besproken. Daarna ontvangt u een schriftelijke samenvatting van wat op de polikliniek besproken is.

Wie werken er bij de polikliniek klinische genetica? Klik hier .

Hoe lang duurt de procedure?

Meestal neemt het volledige erfelijkheidsonderzoek enkele maanden in beslag.

Kosten

Aan erfelijkheidsadvisering en erfelijkheidsonderzoek zijn kosten verbonden. VUmc stuurt de rekeningen naar uw zorgverzekeraar, tenzij u niet verzekerd bent via een nederlandse zorgverzekeraar.Daarbij geldt dat kosten voor onderzoek van DNA of chromosomen ten laste komen van de persoon wiens lichaamsmateriaal wordt onderzocht. Indien er sprake is van een erkende reden voor erfelijkheidsadvisering - onderzoek worden de kosten vanuit de basisverzekering vergoed. Uw zorgverzekeraar brengt u wel het verplichte eigen risico en uw eventueel vrijwillige eigen risico in rekening. Bent u in het buitenland verzekerd? Of heeft u in Nederland een bijzonder verzekering afgesloten zonder vergoeding van kosten voor erfelijkheidsadvies- en onderzoek (lees daarvoor uw polis, of vraag dit na bij uw verzekeringsmaatschappij) ? Dan dient betaling of de garantie op betaling voor aanvang van het onderzoek te zijn geregeld. U kunt uw verzekeringsmaatschappij vragen om een internationaal erkende verklaring waaruit de toestemming voor het onderzoek blijkt.

Meer informatie over de kosten van patiëntenzorg bij VUmc

Meer informatie

Als u na het lezen van de informatie op de website nog vragen heeft, kunt u bellen met de zorgadministratie van de poliklinische afdeling klinische genetica:  (020) 444 0150.

De zorgadministratie is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur.

Bezoekadres

VU medisch centrum
De Boelelaan 1118
1081 HV Amsterdam
Polikliniekgebouw -1
Receptie D

Kinderopvang

Het VUmc biedt gratis kinderopvang (pdf-file).

Information in English

Here you find information on genetic counselling in English.

printen