Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Informatie over de polikliniek klinische genetica

Routebeschrijving en locatie

Lees de routebeschrijving auto en fiets, parkeren en openbaar vervoer om bij de polikliniek van VUmc te komen.

De poliklinische zorgeenheid klinische genetica bevindt zich in de polikliniek bij receptie D, op verdieping -1Y. Bekijk de interactieve route naar receptie D  en print de route desgewenst uit, of bekijk met uw mobiele telefoon de route in beeld.

Ken uw arts

Lees meer over de artsen van klinische genetica.

Specialismen

De volgende specialismen vallen (deels) onder de poliklinische zorgeenheid klinische genetica: 

Speciale spreekuren en faciliteiten

Voor verschillende ziektebeelden of aandoeningen zijn er speciale arts-, verpleegkundige- en paramedische spreekuren.  Uw specialist kan u vertellen of dit voor ú nodig is.

De poliklinische zorgeenheid klinische genetica heeft de volgende speciale voorzieningen:

 • CDS spreekuur
 • Dragerschaptesten
 • Musciospreekuur
 • NIPT
 • Retinoblastoomspreekuur
 • Schisisteam
 • Williamsspreekuur

Artsen van de afdeling klinische genetica van VUmc houden spreekuur in het polikliniekgebouw van VUmc en in poliklinieken van regionale ziekenhuizen.

In overleg met u kan de arts een medisch-maatschappelijk medewerker inschakelen die ervaren is in de begeleiding van keuze- en verwerkingsproblematiek bij erfelijke aandoeningen en erfelijkheidsonderzoek.

Afspraak maken /wijzigen

Belangrijk: U brengt altijd eerst een bezoek aan uw huisarts of verwijzend specialist voordat u doorverwezen kunt worden naar VUmc. Om een eerste afspraak met u te kunnen maken hebben wij namelijk vooraf een verwijsbrief van uw huisarts of verwijzend specialist nodig.  

U kunt op de pagina afspraak maken, wijzigen of afzeggen meer lezen over de gang van zaken bij VUmc.

Uw eerste bezoek 

Als u voor de eerste keer op de polikliniek komt is het nodig om u in te schrijven bij de algemene inschrijf /afsprakenbalie bij de ingang van de polikliniek.

Ook als uw gegevens zijn gewijzigd, bijvoorbeeld adres, telefoonnummer of verzekeringsgegevens, kunt u dit doorgeven bij de inschrijfbalie.

U wordt verzocht om 15 minuten vóór het begin van de afspraak te komen. Lees alles over de gang vanzaken op de polikliniek op de pagina uw eerste bezoek aan de polikliniek.  

Hierna kunt u zich melden bij de zuil bij receptie D, op verdieping -1Y en melden bij de balie: wij willen graag uw gegevens controleren in onze eigen database.

Neem altijd mee:

 • uw legitimatiebewijs en verzekeringspasje.
 • Voor de eerste afspraak op de polikliniek klinische genetica neemt u ook het ingevulde formulier Familiegegevens mee. U kunt dit formulier hier downloaden. 
 • Heeft u een familiebrief, of andere informatie betreffende het erfelijkheidsonderzoek van een familielid in uw bezit? Neem dit dan ook mee.

De procedure bij erfelijkheidsadvisering

Tijdens uw eerste bezoek aan de polikliniek klinische genetica heeft u een gesprek met een arts of genetisch consulent. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. U bespreekt wat uw adviesvraag is. Uw familiegegevens worden in kaart gebracht en soms vindt lichamelijk onderzoek plaats. De arts maakt ook wel eens foto's van uiterlijke kenmerken van u of uw kind, zodat hij/zij deze ook later in het onderzoek kan betrekken. Meestal is een erfelijkheidsadvies na één gesprek nog niet mogelijk. Er worden dan afspraken gemaakt voor vervolgonderzoek, bijvoorbeeld:

 • bloedafname voor onderzoek van DNA of chromosomen
 • het bestuderen van medische gegevens van u zelf en van familieleden
 • beoordeling door een specialist op een andere polikliniek

In overleg met u kan de arts of consulent een medisch-maatschappelijk werker inschakelen die ervaren is in de begeleiding van keuze- en verwerkingsproblematiek bij erfelijke aandoeningen en erfelijkheidsonderzoek.

De uitkomsten van het vervolgonderzoek zullen in een vervolggesprek met u worden besproken. Daarna ontvangt u een schriftelijke samenvatting van wat op de polikliniek besproken is.

Duur van de procedure?

Meestal neemt het volledige erfelijkheidsonderzoek enkele maanden in beslag.

Kosten

Aan erfelijkheidsadvisering en erfelijkheidsonderzoek zijn kosten verbonden. VUmc stuurt de rekeningen naar uw zorgverzekeraar, tenzij u niet verzekerd bent via een nederlandse zorgverzekeraar.Daarbij geldt dat kosten voor onderzoek van DNA of chromosomen ten laste komen van de persoon wiens lichaamsmateriaal wordt onderzocht. Indien er sprake is van een erkende reden voor erfelijkheidsadvisering - onderzoek worden de kosten vanuit de basisverzekering vergoed. Uw zorgverzekeraar brengt u wel het verplichte eigen risico en uw eventueel vrijwillige eigen risico in rekening.
Bent u in het buitenland verzekerd? Of heeft u in Nederland een bijzonder verzekering afgesloten zonder vergoeding van kosten voor erfelijkheidsadvies- en onderzoek (lees daarvoor uw polis, of vraag dit na bij uw verzekeringsmaatschappij) ? Dan dient betaling of de garantie op betaling voor aanvang van het onderzoek te zijn geregeld. U kunt uw verzekeringsmaatschappij vragen om een internationaal erkende verklaring waaruit de toestemming voor het onderzoek blijkt.

Meer informatie over de kosten van patiëntenzorg bij VUmc

Patiëntenfolders

De artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers die u behandelen, geven u mondeling informatie over de onderzoeken en behandelingen die u ondergaat. Vaak is het prettig om die informatie nog eens te kunnen nalezen. Daarom is er over veel voorkomende onderzoeken en behandelingen in VUmc voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Deze voorlichtingsfolders of -brochures krijgt u van de behandelend arts of verpleegkundige, maar zijn ook downloadbaar als pdf bestand:

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij het servicecentrum patiënt & zorgverlener

Wachttijden en toegangstijden

Ieder ziekenhuis heeft tegenwoordig te maken met wachttijden. Ook VUmc.

Een wachttijd houdt in dat een patiënt niet direct in het ziekenhuis terecht kan voor de gewenste behandeling. Een dergelijke behandeling kan variëren van een bezoek aan een polikliniek, een dagbehandeling, een chirurgische ingreep tot een opname in het ziekenhuis.

U kunt meer lezen over het hoe en waarom van wachttijden of u kunt direct doorklikken naar de actuele wachttijden en toegangstijden van de polikliniek klinische genetica. 

Algemene informatie polikliniek

Kijk ook bij de algemene informatie over de gang van zaken en de voorzieningen in de polikliniek.

Website klinische genetica en andere links

Meer informatie kunt u vinden via onderstaande links.

printen