Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Algemene informatie over erfelijkheid

www.ikhebdat.nl
Deze website is ontwikkeld door het Erfocentrum en richt zich speciaal op kinderen van 8 – 12 jaar met een erfelijke en/of aangeboren aandoening. Op de website kunnen kinderen op hun eigen niveau informatie krijgen over hun aandoening, behandeling, eventuele erfelijkheid en overige relevante zaken. Ze worden daarnaast gewezen op andere informatiebronnen, zoals patiëntenorganisaties, andere websites en ((voor)leesboeken). Alle teksten zijn geschreven op kinderniveau en inhoudelijk nagekeken door medici.

www.erfelijkheid.nl
Deze website van het Erfocentrum biedt objectieve en betrouwbare informatie over:
- erfelijkheid (DNA, genen, chromosomen)
- erfelijke ziekten en aandoeningen
- zwangerschap, kinderwens en erfelijkheid

printen