Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Schisisteam

Het VU medisch centrum heeft een 'Schisisteam'; een multidisciplinair werkverband om patiënten met een schisis te behandelen. Klinisch geneticus mw. drs. J.M. van Hagen maakt hier deel van uit namens de polikliniek klinische genetica.

Het schisisteam, opgericht in 1969, bestaat uit een groep zeer ervaren deskundigen met uiteenlopende achtergrond. Het zijn: specialisten en medewerkers van de afdelingen plastische chirurgie, het medisch maatschappelijk werk, orthodontie, keel-, neus- en oorheelkunde, logopedie, kindertandheelkunde, kindergeneeskunde, klinische genetica, kaakchirurgie en kinderverpleegkunde. Gezamenlijk bepalen zij wat mogelijk en wenselijk is voor uw kind, volgen zij hoe het herstel verloopt
en staan zij u bij met raad en advies vanuit hun eigen expertise. Dat betekent dat u niet langs allerlei afzonderlijke specialisten hoeft.

Meer informatie over schisis en het schisisteam

printen