Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Schisisteam

Het VU medisch centrum heeft een 'Schisisteam'; een multidisciplinair werkverband om personen met een schisis te behandelen. Klinisch geneticus mw. drs. J.M. van Hagen maakt hier deel van uit namens de polikliniek klinische genetica.

E en klinisch geneticus let speciaal op mogelijke erfelijke factoren als oorzaak van de schisis. Hij/zij let ook op of de schisis onderdeel is van een complexere aandoening  en of bij een mogelijk volgend kind er kans op herhaling van een schisis aanwezig is.

Meer informatie over schisis en het schisisteam

printen