Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

iPS Center - Expertise center for patient-derived nerve cells

iPS Center

Het iPS/centrum verbindt state-of-the art wetenschappelijke technologieën om fundamenteel en translationeel onderzoek te dienen. Doel is het verbeteren van de huidige behandelmogelijkheden en het ontwikkelen van nieuwe behandelmogelijkheden voor een scala aandoeningen aan de hersenen.

Om ons doel na te streven hebben wij contact met patiëntenverenigingen die ondersteuning geven aan het wetenschappelijk onderzoek. Wij bieden ook expertise aan wetenschappers ter verbetering van hun studie van hersenafwijkingen. Een goede relatie met patiënten en families zijn essentieel bij de ontwikkeling van onze onderzoekslijnen.

Het centrum dient ook als bemiddelaar tussen onderzoeksinstituten, patiënten- organisaties en/of bedrijven van de gezondheidszorg. Wij staan open voor nieuwe samenwerkingen en verwelkomen patiënten met aandoeningen van de hersenen die binnen onze ambitie passen.

iPS Center - Expertise center for patient-derived nerve cells

printen