Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

iPS Center - Expertise center for patient-derived nerve cells

iPS Center

Het iPS/centrum verbindt state-of-the art wetenschappelijke technologieën om fundamenteel en translationeel onderzoek te dienen met als doel het verbeteren van de huidige en het ontwikkelen van nieuwe behandelmogelijkheden voor een scala aan aandoeningen van de hersenen.

Voor ons doel die wij verbinden met patiëntenverenigingen die ondersteuning geven aan het wetenschappelijk onderzoek. Wij bieden ook expertise aan wetenschappers ter verbetering van hun studie van hersenafwijkingen.
Partnerschappen met patiënten en families zijn essentieel bij de ontwikkeling van onze onderzoekslijnen.

Het centrum dient ook als bemiddelaar tussen onderzoeksinstituten, patiënten- organisaties en/of bedrijven van de gezondheidszorg. Wij streven naar realisatie van nieuwe partnerschappen en streven naar verdere deelname van patiënten met aandoeningen van de hersenen die onze huidige belang hebben.
Onze onderzoeksactiviteiten zijn al goedgekeurd door de Commissie relevante medische ethiek.

iPS Center - Expertise center for patient-derived nerve cells

printen