Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Dragerschapstesten

Met een dragerschapstest kunnen paren met een kinderwens zich laten testen op dragerschap van ernstige erfelijke ziekten. Zo kunnen zij te weten komen of er voor hen een verhoogde kans bestaat op het krijgen van een kind met één van deze ziekten. Hierdoor kunnen zij goed geïnformeerd beslissingen nemen over het krijgen van kinderen op een moment dat er nog geen sprake is van een zwangerschap.

Amsterdam UMC biedt een dragerschapstest aan naar 50 ernstige erfelijke aandoeningen (inclusief cystic fibrosis (CF) voor alle stellen die dat wensen (de kosten zijn mogelijk voor eigen rekening), ook als deze aandoeningen niet in uw familie voorkomen. Gebleken is dat 1 op de 150 paren een verhoogde kans heeft op het krijgen van een kind met één van deze 50 ernstige aandoeningen.

Dragerschapstest voor 50 ernstige erfelijke ziekten
Deze test wordt aangeboden via een speciaal spreekuur op AMC. Meer hierover en hoe u zich kunt aanmelden voor  deze test leest u hier

Indien één van deze 50 ziekten wel in uw familie voorkomt, of indien u om een andere reden tot een risicogroep behoort op basis van uw afkomst waarbij er een vooraf verhoogde kans bestaat op dragerschap van één of meerdere van deze aandoeningen, kan de huisarts u verwijzen naar de polikliniek klinische genetica in het Amsterdam UMC, locatie AMC voor deze test. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de test (behoudens eigen risico) bij verhoogde kans.

Dragerschapstest voor mensen uit Volendam 
Een dragerschapstest voor vijf ernstige erfelijke ziekten is beschikbaar via een speciaal kinderwens spreekuur. Afspraken voor deze test zijn mogelijk in Volendam of in het Amsterdam UMC, locatie AMC. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de test (minus eigen risico). Meer over het spreekuur leest u hier

Dragerschapstest voor mensen van (Ashkenazi) Joodse afkomst
Via de polikliniek klinische genetica  kan een dragerschapstest aangevraagd worden voor elf aandoeningen die vaker voorkomen bij mensen van (Ashkenazi) Joodse afkomst. Deze elf aandoeningen maken deel uit van een bredere dragerschapstest voor 50 ernstige erfelijke ziekten. Uw huisarts kan u verwijzen naar de polikliniek klinische genetica in onze locatie AMC voor deze test. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de test (behoudens eigen risico). Daarnaast kan apart gekozen worden voor een dragerschapstest op de ziekte van Gaucher type 1, omdat deze aandoening geen onderdeel uitmaakt van de brede test met 50 aandoeningen, maar wel vaker voorkomt bij mensen van Ashkenazi Joodse afkomst.

printen