Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Toegangstijden in dagen voor eerste afspraak

De poli klinische genetica meet de toegangstijd a.d.h.v. het aantal verwijzingen gedeeld door het aantal beschikbare plekken uitgedrukt in maanden (dus inclusief weekenden).

Toegangstijd gemeten half februari 2018 in maanden: 

Aanleg en ontwikkeling              3,7 maand
Cardiogenetica                         13,7 maand
Oncogenetica                           10,5 maand

printen