Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Toegangstijden in dagen voor eerste afspraak

De toegangstijd is de werkelijke tijd in werkdagen tussen de datum dat de verwijzing binnen is op de polikliniek Klinische Genetica van het VUmc en de datum van het geplande eerste gesprek.

Toegangstijd gemeten eerste week oktober 2017 in werkdagen: 

Aanleg en ontwikkeling              73
Cardiogenetica                         122
Oncogenetica                            198
Gemiddeld                                 131

printen