Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Toegangstijden in dagen voor eerste afspraak

De toegangstijd is de werkelijke tijd in werkdagen tussen de datum dat de verwijzing binnen is op de polikliniek Klinische Genetica van het VUmc en de datum van het geplande eerste gesprek.

Toegangstijd gemeten half februari 2018 in maanden: 

Aanleg en ontwikkeling              3,7 maand
Cardiogenetica                         13,7 maand
Oncogenetica                           10,5 maand

printen