Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Co-schappen

Tijdens een keuze co-schap op de polikliniek klinische genetica maak je kennis en doe je ervaring op met de theorie en methoden die in de klinisch genetische patiëntenzorg worden toegepast, waaronder:

 • klinische aspecten van de diagnostiek van erfelijke ziekten en     
  aangeboren aandoeningen, syndroomdiagnostiek, dysmorfologie en 
  het gebruik van computerprogramma's in de klinische genetica
 • klinisch genetische aspecten van de diverse facetten van prenatale 
  diagnostiek.
 • gespreksvoering (counseling) en  psychosociale, ethische en juridische 
  aspecten van het vakgebied.
 • formele genetica, moleculaire genetica, cytogenetica,  
 • familie- en populatiegenetica
 • relevante delen van de kansberekening

Meer informatie: co-schappen

Of neem contact op met:
Tonneke Haggenburg, secretaresse
t.haggenburg@vumc.nl
tel.: (020) 444 0786

printen