Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Co-schappen

Tijdens een keuze co-schap op de polikliniek klinische genetica maak je kennis en doe je ervaring op met de theorie en methoden die in de klinisch genetische patiëntenzorg worden toegepast, waaronder:

- formele genetica, moleculaire genetica, cytogenetica,  familie- en populatiegenetica
- relevante delen van de kansberekening
- klinische aspecten van de diagnostiek van erfelijke ziekten en aangeboren aandoeningen,  syndroomdiagnostiek, dysmorfologie en het gebruik van computerprogramma's in de klinische genetica
- klinisch genetische aspecten van de diverse facetten van prenatale diagnostiek.
- gespreksvoering (counseling) en  psychosociale, ethische en juridische aspecten van het vakgebied.

Meer informatie: co-schappen

Of neem contact op met:
Tonneke Haggenburg, secretaresse
t.haggenburg@vumc.nl
tel.: (020) 444 0786

printen