Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Gezondheidswetenschappen

 • Voor de opleiding gezondheidswetenschappen verzorgt de afdeling klinische genetica het 3e jaars bachelorvak

  Genetics and Public Health (8 weken)

  Deze cursus is uniek in Nederland en staat ook open voor studenten van andere universiteiten.

  De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Verschillende manieren waarop afwijkingen in DNA of chromosomen leiden tot ziekte (monogene en multifactoriële aandoeningen);
 • De impact van genetische aandoeningen op individu, families en 
  samenleving;
 • Populatiegenetica, gen-omgevingsinteracties en epigenetica;
 • Gezondheidszorg rond genetische aandoeningen (klinische genetica,
  genetische screening);
 • Het spanningsveld tussen public health en (klinische) genetica;
 • Ethische, juridische, psychologische en maatschappelijke aspecten van genetica;
 • Implementatie: hoe verloopt het proces van nieuwe genetische kennis naar algemeen beleid?
 • Nieuwe uitdagingen in de genetica zoals genoombrede sequencing en genome editing

  De cursus wordt gegeven in het Engels en valt binnen de Minor Biomedical Topics in Healthcare

  Voor meer informatie over de Minor en de cursus:

http://www.vu.nl/nl/opleidingen/minoren/a-z/biomedical-topics-healthcare/?view=module&id=50604294  

Over deze cursus kunt u contact opnemen met de coördinator: mw. L.Henneman

printen