Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Gezondheids­wetenschappen

Voor de opleiding gezondheidswetenschappen verzorgt de afdeling klinische genetica het 3e jaars bachelorvak

Volksgezondheid en Genetica (4 weken)

Deze cursus is uniek in Nederland en staat ook open voor studenten van andere universiteiten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Verschillende manieren waarop afwijkingen in DNA of chromosomen leiden tot ziekte (monogene en multifactoriële aandoeningen, imprinting, groeigenen, microdeleties);
- De impact van genetische aandoeningen op individu en samenleving;
- Populatiegenetica;
- Gezondheidszorg rond genetische aandoeningen (klinische genetica, genetische screening);
- Risicocommunicatie, risicoperceptie, informed decision making;
- Het spanningsveld tussen public health en genetica;
- Ethische, juridische, historische en sociale aspecten van genetica;
- Implementatie: hoe verloopt het proces van nieuwe kennis naar algemeen beleid?

Voor meer informatie: http://www.vu.nl/nl/opleidingen/minoren/a-z/biomedical-topics-healthcare/?view=module&id=50604294  
Over deze cursus kunt u contact opnemen met de coördinator: mw. L.Henneman

printen