Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Genetisch consulent

De genetisch consulent verricht genetische counseling bij bekende aandoeningen en coördineert erfelijkheidsonderzoek bij patiënten en hun familieleden. De genetisch consulent adviseert, begeleidt en geeft voorlichting aan betrokkenen bij erfelijkheidsvragen. (Bron: www.nvgc.nl) 

Kijk op de website van de Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten voor informatie over de opleiding tot genetisch consulent.  

printen