Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Klinisch geneticus

Een klinisch geneticus is een arts die specialist is op het gebied van erfelijke en aangeboren aandoeningen.  

Op de website van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst  ( www.knmg.nl ) vindt u informatie over de opleiding tot klinisch geneticus.

printen