Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Polikliniek klinische genetica

Op de polikliniek klinische genetica worden patiënten en adviesvragers gezien voor erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting.

De indicaties voor verwijzing naar de polikliniek omvatten drie hoofdgroepen:
- erfelijkheidsvoorlichting, bijvoorbeeld aan ouders met kinderwens die geconfronteerd zijn met een aangeboren of erfelijke afwijking bij een eerder kind of in de familie;
- genetische diagnostiek, bijvoorbeeld bij kinderen die verwezen worden voor een syndroomdiagnose in verband met dysmorfie en/of mentale retardatie;
- presymptomatische diagnostiek, bijvoorbeeld vanwege het voorkomen van erfelijke kanker, of een neurodegeneratieve aandoening in de familie, zoals de ziekte van Huntington.

Er bestaat een nauwe samenwerking met diverse andere afdelingen in het ziekenhuis. Een voorbeeld hiervan is het gezamenlijke centrum familiaire tumoren (CFT). De polikliniek functioneert daarnaast als vraagbaak voor allerlei vragen op genetisch gebied van medisch specialisten, huisartsen en paramedici in een wijde regio. 

printen