Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Polikliniek Klinische Genetica

Op de polikliniek Klinische Genetica worden patiënten en adviesvragers gezien voor erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting.

  • Erfelijkheidsvoorlichting, bijvoorbeeld aan ouders met kinderwens die geconfronteerd zijn met een aangeboren of erfelijke afwijking bij een eerder kind of in de familie;
  • Genetische diagnostiek, bijvoorbeeld bij kinderen die verwezen worden voor een syndroomdiagnose in verband met dysmorfie en/of mentale retardatie;
  • Presymptomatische diagnostiek, bijvoorbeeld vanwege het voorkomen van erfelijke kanker, of een neurodegeneratieve aandoening in de familie, zoals de ziekte van Huntington.

Er bestaat een nauwe samenwerking met medische specialisten en MDO's (multidisciplinair overleg met andere afdelingen) in het ziekenhuis, huisartsen en paramedici. 

printen