Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Genoomdiagnostiek

Bij de sectie Genoomdiagnostiek van de afdeling Klinische Genetica kunt u genetische diagnostiek aanvragen. 

Het betreft zowel prenatale als postnatale genetische diagnostiek van erfelijke aandoeningen, prenatale diagnostiek bij zwangerschappen met een verhoogd risico (bijv. NIPT) en genetische diagnostiek bij verworven hematologische maligniteiten. Hierbij maken we gebruik van diverse geavanceerde analysetechnieken op het vlak van de moleculaire genetica (bijv. NGS ), de cytogenetica en de biochemische genetica.

U kunt het gewenste onderzoek aanvragen met behulp van onze verschillende aanvraagformulieren.

printen