Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

De afdeling KNO van VUmc houdt zich bezig met patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek van keel, neus, oren en het hoofd-hals gebied. De afdeling heeft alle faciliteiten en expertise in huis om goede zorg te verlenen op dit gebied.

Belangrijke aandachtsgebieden binnen de afdeling zijn de hoofd-halschirurgie, oorheelkunde en laryngologie. De hoofd-halsoncologie en -chirurgie richt zich voornamelijk op patiënten met een kwaadaardige tumor in de mond- of keelholte, strottenhoofd, hals of de speekselklieren.

In de oorheelkunde staat de gehoorverbeterende chirurgie, zoals ketenreconstructie en cochleaire implantatie , centraal. Hierbij wordt intensief samengewerkt met het audiologisch centrum , welke specifieke diagnostiek en zorg verleent voor gehoor-, spraak- en taal problematiek.

Daarnaast heeft de afdeling KNO veel aandacht voor laryngologie (stem- slik- en bovenste luchtweg problematiek).
Naast de patiëntenzorg geniet de afdeling nationaal en internationaal aanzien voor haar onderzoek op bovenstaande gebieden. De KNO afdeling biedt, zoals gebruikelijk in een universitair medisch centrum, op een hoog niveau medisch en paramedisch onderwijs en opleidingen  aan.

Information in English: Otorhinolaryngology / Head and Neck Surgery