Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Hoofd-halschirurgisch spreekuur

Afspraak maken voor patiënten & second opinion

De verwijzing voor een afspraak kan lopen via uw huisarts, uw behandelend arts / specialist elders of via een andere afdeling binnen het VUmc.

Uw verwijzend arts weet hoe een afspraak voor het KNO / Hoofd-hals chirurgisch spreekuur gemaakt kan worden. Mocht het zo zijn dat het om bepaalde redenen niet gelukt is een afspraak te maken, of dat u zelf een afspraak wilt maken (second opinion) dan kan er contact worden opgenomen met:

  • Polikliniek KNO / Hoofd-hals chirurgie, receptie S, T: 020-4440975
  • Of via Secretariaat afdeling KNO / Hoofd-hals chirurgie, T: 020-4443690  
printen