Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Algemene informatie - behandelteam

Bij VUmc worden patiënten met hoofd-halstumoren behandeld door ons multidisciplinaire team. Dit team bestaat uit ervaren professionals uit alle specialismen die bij hoofd-halstumoren betrokken zijn, zoals: KNO/hoofd-halschirurgie, kaakchirurgie (MKA), radiotherapie, medische oncologie, pathologie, radiologie, verpleging, logopedie, fysiotherapie. Wekelijks komt het team uitgebreid bijeen.

De hoofd-halschirurg is voor uw behandeling in principe de hoofdbehandelaar. Dit is de arts met wie u het meeste te maken heeft. Tijdens eventuele (chemo)radiatie is de bestralingsarts uw hoofdbehandelaar en bij eventuele palliatieve behandeling is dit de medisch oncoloog.

KNO-artsenMedische oncologieRadiotherapie
Prof.dr. C.R. LeemansDr. J. ButerDrs. G. Blom
Drs. J.J. HendrickxDrs. J. Voortman Drs. D.H.F. Rietveld
Dr. S.E.J. Eerenstein Drs. M.R. Vergeer
Dr. J.J. Quak     
Drs. J. Rijken  
Drs. R.N.P.M. Rinkel  
Drs. S. van Weert  
Drs. K.H. Karagozoglu, kaakchirurg-oncoloog  
printen