Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Algemene informatie - behandelteam

Bij VUmc worden patiënten met hoofd-halstumoren behandeld door ons multidisciplinaire team. Dit team bestaat uit ervaren professionals uit alle specialismen die bij hoofd-halstumoren betrokken zijn, zoals: KNO/hoofd-halschirurgie, kaakchirurgie (MKA), radiotherapie, medische oncologie, pathologie, radiologie, verpleging, logopedie, fysiotherapie. Wekelijks komt het team uitgebreid bijeen.

De hoofd-halschirurg is voor uw behandeling in principe de hoofdbehandelaar. Dit is de arts met wie u het meeste te maken heeft. Tijdens eventuele (chemo)radiatie is de bestralingsarts uw hoofdbehandelaar en bij eventuele palliatieve behandeling is dit de medisch oncoloog.

KNO-artsen Medische oncologie Radiotherapie
Prof.dr. C.R. Leemans Dr. J. Buter Drs. D.H.F. Rietveld
Drs. W.A. Dijckmeester Drs. J. Voortman  Drs. M.R. Vergeer
Drs. J.J. Hendrickx Dr. M.J.L.D. van der Vorst
Dr. S.E.J. Eerenstein     
Dr. J.J. Quak       
Drs. R.N.P.M. Rinkel    
Drs. S. van Weert    
Drs. K.H. Karagozoglu, kaakchirurg-oncoloog    
printen