Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Oorheelkunde (otologie)

Sectie Ear & Hearing

De afdelingen KNO en Audiologisch Centrum van VUmc zijn nauw met elkaar verbonden en vormen samen de sectie Ear & Hearing. Gezamenlijk richten zij zich op het onderzoek, de behandeling en de begeleiding van zowel volwassenen als kinderen met problemen van het oor en het gehoor. De zorg wordt verleend vanuit teams met KNO-artsen, klinisch-fysici audiologen, klinisch linguïsten, psychologen, logoakoepedisten, maatschappelijk werkers, en technici. Er wordt nauw samengewerkt met verschillende disciplines, zoals neurochirurgie, radiotherapie, kindergeneeskunde, kinderneurologie, klinische arbeidsgeneeskunde, oogheelkunde en klinische genetica.

Cochleaire Implantatie team

Kinderen en volwassenen met zeer ernstige perceptieve slechthorendheid ('doofheid') worden  in het VUmc gezien door het Cochleaire Implantatie (CI) team . Het implantatieprogramma is ingebed in de totale KNO-heelkundige- en audiologische zorg rondom slechthorenden en patiënten met oorproblematiek. Het is een sterk multidisciplinair programma dat naast de aandacht voor de chirurgische en technische kanten ook gekenmerkt wordt door het belang dat gehecht wordt aan communicatieve en psychosociale aspecten.

Centrum voor Diagnostiek van Slechthorendheid (CDS)

In het CDS , wordt er in een multidisciplinaire samenwerking diagnostiek verricht naar de oorzaken van (aangeboren) slechthorendheid. Het team ziet zowel pasgeborenen waarbij slechthorendheid is vastgesteld via de Neonatale Gehoorscreening, als ook kinderen waarbij op latere leeftijd slechthorendheid wordt vastgesteld. Deze kinderen worden verwezen door Audiologische Centra, huisartsen of KNO artsen.

Oorchirurgie

De ooroperaties die worden verricht omvatten onder andere schoonmakende operaties (sanatie) van rotsbeen en middenoor,  gehoorverbeterende operaties (zoals gehoorbeenketen-reconstructie en stijgbeugel operatie (stapedotomie) , en cochleaire implantatie (CI) . Hiermee worden met name specifieke, uitdagende patiëntgroepen met succes behandeld, vaak na (tertiaire) verwijzingen door KNO artsen uit een grote regio. Voor een nadere uitleg over enkele veel voorkomende ooroperaties kunt u de patiëntenfolder over ooroperaties in het VU medisch centrum raadplegen, of op een van de volgende links klikken.

Schedelbasiswerkgroep

De KNO artsen van de sectie Ear & Hearing participeren samen met de afdelingen Neurochirurgie, Hoofd-Hals chirurgie, Radiologie en Radiotherapie in de Schedelbasiswerkgroep. In deze werkgroep worden patiënten met complexe aandoeningen van het oor, rotsbeen en de schedelbasis behandeld. Het betreft hier veelal goedaardige tumoren, zoals een brughoektumor, maar ook kwaadaardige tumoren.


Wetenschap

De KNO artsen van de sectie Ear & Hearing zijn naast hun patiëntgebonden werk reeds vele jaren actief in wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekslijnen en promotie projecten zijn onder andere: Cochleaire Implantatie, Aangeboren slechthorendheid, Gehoorverbeterende chirurgie en Cholesteatoom chirurgie. Publicaties zijn hier te vinden.
Annual report Ear & Hearing is hier te vinden.

Oorchirurgen

Dr. P. Merkus
Dr. C.F. Smit
T.P.M. Goderie

 

printen