Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Audiologisch Centrum VUmc

Het Audiologisch Centrum (AC) VUmc is een universitair Audiologisch Centrum dat zorg levert aan alle patiënten met gehoor en/of spraak taal problemen. Het AC VUmc is lid van de FENAC ( www.fenac.nl ).

AC VUmc richt zich in het bijzonder op de volgende groepen:

 • Pasgeborenen met (verdenking op) gehoorverlies
 • Kinderen met problemen op het gebied van spraak, taal en/of gehoor
 • Werkende slechthorenden (ARBO audiologie)
 • Mensen die voor het eerst geconfronteerd worden met gehoorproblemen
 •  Ernstig slechthorenden en doven die aanmerking komen voor cochleaire implantatie

Uitgangspunten van het AC VUmc zijn:

 • Gedegen diagnostiek als basis voor behandeling intern of extern
 • Aandacht voor het functioneren in het dagelijks leven
 • Aandacht voor de samenhang tussen problematiek op gebied van gehoor, spraak taal en andere factoren
 • Kwaliteit van audiologische zorg
 • Goede samenwerking met zorg partners
 • Ketenzorg en gedifferentieerd zorgaanbod
 • Samenwerking met partners zodat zorg in de regio mogelijk is

De patiëntenzorg vindt plaats in verschillende teams:  

 • Gehoor volwassenen
 • Gehoor kinderen
 • Spraak-taal kinderen
 • Cochleaire Implantatie volwassenen
 • Cochleaire Implantatie kinderen

In de patiëntenzorg werken we samen met de KNO-artsen en met andere specialisten van het VU medisch centrum. Het Cochleaire Implantatie team kinderen is een samenwerkingsverband tussen de KNO-audiologie afdeling en de stichting gezinsbegeleiding Amsterdam van de NSDSK ( www.nsdsk.n l)

Voor meer informatie www.ac-vumc.nl

printen