Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Cochleaire Implantatie bij volwassenen en kinderen

Een cochleair implantaat (CI) is een implanteerbaar hoortoestel voor ernstig slechthorende of dove kinderen en volwassenen. Sommige zeer ernstig slechthorenden of doven kunnen zelfs met krachtige hoortoestellen niet of nauwelijks spraak verstaan. Een CI kan ervoor zorgen dat deze mensen weer kunnen horen en spraak weer kunnen verstaan.

Het CI-team VUmc is een samenwerkingsverband tussen de KNO-afdeling / audiologisch centrum VUmc en de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK). In het CI-team zijn diverse specialisten vertegenwoordigd: audioloog, KNO-arts, logopedist, kinderpsycholoog, taalkundige en coördinator. Het CI-team VUmc Kinderen werkt nauw samen met de gezinsbegeleidingsdiensten.

Naast het begeleiden van kinderen met een CI doet het CI-team ook wetenschappelijk onderzoek en verzorgt het onderwijs. Het CI-team VUmc participeert in CI-ON, de landelijke koepel van CI-teams.

Voor meer informatie over cochleaire implantatie bij volwassenen en kinderen en over de werkwijze van het CI-team VUmc kunt u kijken op www.ci-vumc.nl

printen